Research

Working Paper

22/116
Tahir Andrabi
Natalie Bau
Jishnu Das
Asim I. Khwaja

Insight Note

Thierry Ogoutchoro
Fredo Bankole
Leonie Koumassa Bonou

Working Paper

22/092
Tahir Andrabi
Christina Brown

Working Paper

21/061
Joan DeJaeghere
Vu Dao
Bich-Hang Duong
Phuong Minh Luong

Insight Note

Christina Brown