Research

Working Paper

22/121
Youdi Schipper
Daniel Rodriguez-Segura

Working Paper

21/084
Deon Filmer
Vatsal Nahata
Shwetlena Sabarwal

Blog

Shwetlena Sabarwal
Vatsal Nahata
Deon Filmer

Working Paper

21/061
Joan DeJaeghere
Vu Dao
Bich-Hang Duong
Phuong Minh Luong

Working Paper

20/047
Deon Filmer
James Habyarimana
Shwetlena Sabarwal

Working Paper

20/045
Deon Filmer
Ezequiel Molina
Waly Wane